Archive | Noduri și semne RSS feed for this section

Presa românească din Ungaria. Iluzii pierdute

de Brândușa Armanca, Revista 22 Dincolo de misiunea culturală pe care și-au asumat-o, jurnaliștii de expresie română din Ungaria au de înfruntat și condițiile generale ale deteriorării libertății presei. Fiecare întâlnire cu jurnaliștii comunității ro­mâ­nești din Ungaria confirmă excepționala lor strădanie de a nu dezerta, de a nu părăsi ba­ricada identității românești și profesia în­săși, […]

Continue Reading Comments { 0 }

† Daniel: Pastorala de Paşti / Învierea lui Hristos – lumina bucuriei veşnice

Hristos a înviat! Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Iubiţi credincioşi şi credincioa­se, Pentru Ortodoxie, săr­bătoarea Sfin­te­lor Paşti este o icoa­nă de lumină a bu­cu­­riei veşnice din Împărăţia ce­ru­rilor. Însă această bucurie a­re izvorul în Iisus Hristos Cel răs­­tignit şi înviat, Biruitorul pă­­­catului, al iadului şi al mor­ţii. Iată cum descrie Sfântul Ioan Gură de Aur această […]

Continue Reading Comments { 0 }

Părintele Iustin Popovici: Educaţia teandrică şi umanistă (V)

Citeşte şi: Părintele Iustin Popovici: Educaţia teandrică şi umanistă (IV), (III), (II), (I) Ce alt ţel are educaţia în afara celui de a-l ilumina pe om, de a-i ilumina toate abisurile şi toate prăpăstiile din el şi de a alunga tot întunericul din el. Dacă omul este fără Hristos, fără Dumnezeu, şi adică fără această […]

Continue Reading Comments { 0 }

Părintele Iustin Popovici: Educaţia teandrică şi umanistă (IV)

Citeşte şi: Părintele Iustin Popovici: Educaţia teandrică şi umanistă (III) Părintele Iustin Popovici: Educaţia teandrică şi umanistă (II) Părintele Iustin Popovici: Educaţia teandrică şi umanistă (I)   Din ce oare este constituit supraomul? El este format din patru elemente şi principii. Cel dintâi este nevoia sa de a-L ucide pe Dumnezeu. „O, tu, supraomule, spune […]

Continue Reading Comments { 0 }

Părintele Iustin Popovici: Educaţia teandrică şi umanistă (III)

Citeşte aici prima parte a articolului şi aici partea a doua. Educaţia şi practica vieţii nu reprezintă nimic altceva decât prelungirea şi iradierea sfinţeniei. Sfântul emite lumină şi datorită acestui lucru el iluminează şi educă. Educaţia presupune sfinţenia în întreaga sa fiinţă. Adevărata educaţie ne-o oferă, de fapt, sfântul. Fără sfinţi nu există adevăraţi dascăli […]

Continue Reading Comments { 0 }

„Astăzi mă simt smeritul urmaş al Apostolilor” – Cuvântul Înaltpreasfințitului Ioachim la întronizarea ca Arhiepiscop al Romanului și Bacăului

Pentru Arhiepiscopia noastră, a Romanului și a Bacăului, anul 2014 a fost marcat de două evenimente aparte, pline de semnificație și cu rezonanță în plan istorico-bisericesc: unul încărcat de sentimente de întristare, în directă legătură cu plecarea la Ceruri a IPS Eftimie Luca, iar altul festiv, de bucurie duhovnicească, ce stă sub semnul speranței și […]

Continue Reading Comments { 0 }

Părintele Iustin Popovici: Educaţia teandrică şi umanistă (II)

Citeşte aici prima parte a articolului. Dacă aplicăm această concluzie la domeniul educaţiei am putea spune: Hristos este omul ideal pe Care educaţia omenească îl caută ca pe un adevărat ţel, sens şi ideal al său. Cu El şi din El noi ştim ceea ce formează omul adevărat. În El avem prototipul după care fiecare […]

Continue Reading Comments { 0 }

Părintele Iustin Popovici: Educaţia teandrică şi umanistă (I)

Existenţa educaţiei ne descoperă faptul că omul este o fiinţă incompletă şi nedesăvârşită, aşa cum s-a observat şi continuă să se observe din experienţa neamului omenesc. Toate filosofiile, toate religiile, ştiinţele şi multele civilizaţii dau mărturie asupra acestui lucru. Omul este o fiinţă care trebuie desăvârşită şi împlinită. De aceea, scopul principal al educaţiei este […]

Continue Reading Comments { 0 }

Să ne străduim a trăi în lumina credinţei şi a învăţăturii creştine – Pastorala de Crăciun a † Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi binecredincioşilor creştini din de Dumnezeu păzita noastră Arhiepiscopie, har, milă şi pace de la Dumnezeu-Tatăl, iar de la noi, arhierească binecuvântare. Dreptmăritori creştini, Astăzi, în peştera din Betleem, Preasfânta Fecioară Maria naşte cu trup pe Cel născut din Dumnezeu-Tatăl mai înainte de toţi vecii. Această Sfântă Taină a mântuirii […]

Continue Reading Comments { 0 }

Taina Întrupării Domnului şi taina familiei creştine: Pastorala ÎPS Laurenţiu la Naşterea Domnului 2014

‡LAURENŢIU, DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOP AL SIBIULUI ŞI MITROPOLIT AL ARDEALULUI Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept‑credincioşilor creştini, har, milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi, arhiereşti binecuvântări! „Astăzi S-a născut vouă Mântuitorul, şi acesta vă este semnul: Veţi afla un Pruncînfăşat, culcat în iesle.” (Luca 2, 12) Iubiţii mei […]

Continue Reading Comments { 0 }