Peste 87.000.000 lei şi peste 100.000 euro cheltuiţi de Biserica Ortodoxă Română pentru activităţi filantropice, în 2014

Patriarhia-Romana-2

Eparhiile Patriarhiei Române, prin birourile social-filantropice, au acordat anul trecut ajutoare financiare directe în valoare de 10.855.632,03 lei  şi ajutoare materiale în valoare estimată de 17.230.904,66 lei.

Pentru susţinerea întregii activităţi de asistenţă socială şi filantropică şi pentru sprijinirea sinistraţilor, în anul 2014, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit peste 87.000.000 lei şi peste 100.000 euro. În plus, Biserica Ortodoxă Română a oferit Patriarhiei Antiohiei şi a Întregului Orient suma de 500.000 euro, în urma colectei desfăşurate la nivelul întregii Patriarhii Române pentru ajutorarea creştinilor din Siria şi Orientul Mijlociu, victime ale prigoanei şi violenţei – informează Patriarhia Română, printr-un comunicat remis presei.

Conform documentului citat, miercuri, 4 februarie, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti, în cadrul căreia au fost examinate şi aprobate Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc şi rapoartele Comisiilor Adunării asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014.

„Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au apreciat opera social-filantropică desfăşurată de eparhiile Patriarhiei Române în anul 2014, în care au fost implicate aproape 11.000 persoane (consilieri eparhiali, inspectori eparhiali de specialitate, asistenţi sociali, cadre didactice, cadre medicale, jurişti, psihologi etc.). De menţionat că aproape 9.000 dintre acestea sînt voluntari şi membri ai comitetelor filantropice” – se precizează în comunicatul Patriarhiei Române.

Rapoartele prezentate în şedinţa de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti relevă că, în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române funcţionează, în prezent, 785 de instituţii şi servicii sociale, dintre care: 158 cantine sociale şi brutării, 51 instituţii medicale şi farmacii, 85 centre de zi pentru copii, 63 centre educaţionale, 14 centre de zi pentru vîrstnici, 44 centre rezidenţiale pentru vîrstnici, 29 centre comunitare, 35 centre de tip familial, 38 grădiniţe sociale şi after-school, 14 locuinţe protejate, 94 centre de informare, consiliere şi resurse, o instituţie de învăţămînt pentru adulţi, 21 centre de urgenţă (pentru persoane fără adăpost, victime ale violenţei domestice şi ale traficului de persoane), 21 campusuri de tabără şi alte 117 de instituţii sociale cu specific diferit. La nivelul eparhiilor Patriarhiei Române se află în derulare 576 de proiecte şi programe sociale, dintre care 430 finanţate din fonduri proprii, 53 cu finanţare publică, 36 cu finanţare externă şi 57 cu finanţare mixtă.

Aceleaşi documente, citate în comunicatul Patriarhiei, evidenţiază că în anul 2014 au beneficiat de asistenţă socială de specialitate peste 39.000 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere sau cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate, aproape 4.000 persoane cu dizabilităţi (deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA etc.), peste 22.000 persoane vîrstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrîni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi cu grave probleme de sănătate, aproape 20.000 şomeri, adulţi în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenţei familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităţilor naturale şi aproximativ 2.300  persoane din alte categorii sociale defavorizate.

În cadrul şedinţei „a fost apreciată continuarea proiectului «Alege şcoala!», etapa a treia, derulat de Patriarhia Română la nivel naţional, cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar, proiect ce are ca obiectiv oferirea de şanse egale la educaţie pentru un număr de 1.325 de elevi şi dezvoltarea de acţiuni remedial-corective pentru un număr de 318 persoane care au abandonat şcoala. De asemenea, a fost remarcată activitatea editurilor Patriarhiei Române care în anul 2014 au publicat 142 de titluri, la care se adaugă reviste, calendare, broşuri, ghiduri şi pliante.  Din bogata activitate bisericească desfăşurată în anul 2014, au fost evidenţiate manifestările din Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)  şi  Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, organizate de Patriarhia Română şi eparhiile din ţară şi străinătate” – precizează Patriarhia Română.

Sursă: ziarul Făclia de Cluj

Print Friendly, PDF & Email

, , ,

No comments yet.

Lasă un răspuns