Rectorul UBB susține, în Basarabia, conferința „Lecţia românilor de la răsărit de Carpaţi …”

iaon-aurel-pop-660x330

Marţi, 28 ianurie 2014, ora 10.00, în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1), în cadrul Lecturilor academice, prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, membru titular al Academiei Române  susţine prelegerea publică cu tema „Lecţia românilor de la răsărit de Carpaţi …”.

În cadrul acestei manifestări ştiinţifice academicianul Ioan-Aurel Pop va evidenţia, cu argumente istorice din secolele XIII-XVIII, modul prin care s-a impus în conştiinţa românească ideea de unitate a poporului român, de latinitate, de cultivare a limbii române şi a credinţei bizantine (ortodoxe). Dintre toţi românii, răspândiţi în diverse provincii, sub variate regimuri politice, cei care au iniţiat şi au impus ideea de românitate, de spirit românesc, de România, de unitate românească, au fost intelectualii de la răsărit de Carpaţi, grupaţi, încă din Evul Mediu, în ceea ce Nicolae Iorga a numit „a doua libertate românească”, adică principatul Moldovei. Aceşti români – de la anonimii petenţi către Curia Papală din secolul al XIII-lea până la Kogălniceanu, Eminescu şi Alexe Mateevici – au dat dimensiunea adevărată a marelui proces de formare a conştiinţei naţionale şi a statului naţional român modern.

Academicianul Ioan-Aurel Pop este specialist în istoria medievală a românilor, autor a peste 50 de cărţi, ediţii de izvoare istorice, tratate şi manuale universitare, volume îngrijite şi a peste 300 de studii, articole, recenzii, dări de seamă, cronici, prefeţe etc. în volume separate şi reviste de specialitate şi publicaţii de cultură. În paralel cu activitatea ştiinţifică şi didactică Ioan-Aurel Pop a îndeplinit funcţiile: Directorul Centrului Cultural Român din New York (1994-1995); Directorul Institutului Român de Cultura şi Cercetare Umanistică din Veneţia (2003-2007); Visiting professor la Universitatea din Trento (2001-2003); Visiting professor la Universitatea Ca Foscari din Veneţia (2003-2008); este membru al Comisiei de istorie a relaţiilor internaţionale din cadrul Comitetului International de Ştiinţe Istorice (Milano) din 1990; membru corespondent al Academiei de Ştiinţe, Litere si Arte (Paris) din 1999; membru al Institutului pentru Întâlniri Internaţionale din Gorizia din 2005; membru al Ateneo Veneto din 2005; membru în Comitetul ştiinţific al Institutului pentru cercetări de istorie socială şi religioasă din Vicenza, Italia; DHC al universităţilor din Alba Iulia, Timişoara, Oradea, Cahul; membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Artă (Salzburg) din 2012; membru în Colegiul Centrului European pentru Studii în Probleme Etnice al Academiei Române din 2013; membru în colegiile de redacţie a unui şir de reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

 

Sursă: Centrul Media al AŞM

Print Friendly, PDF & Email

, , , , , , ,

No comments yet.

Lasă un răspuns